Friday, October 17, 2008
آژیر

وقتی مثلا یه ماشین دوبله کنار ماشین وایساده نمی‌تونی بری بیرون یا دم پارکینگت وایساده، یه لگد می‌زنی بهش تا دزدگیرش صدا بده و طرف بیاد برش داره؛ ولی اگه یه ماشین زیر پنجرت باشه و دایم دزدگیرش صدا کنه، چیکار می‌کنی که صاحبش بیاد و یه فکری برای این صدا بکنه؟

ادامه ماجرا...