Saturday, October 18, 2008
خبر خوب!

می‌دونم که دل تو دلتون نیست دوشنبه بشه و بفهمین چی می‌خوام بگم. راستش رو بخواین این مدت حدود 13 هزارتا ایمیل از جاهای مختلف دنیا گرفتم؛ هرچند که متاسفانه خیلی‌هاشون یه زبونایی بودن که بلد نیستم، ولی کلا همشون خواستن که یه جوری این ماجرا رو به کشورهای اون‌ها هم انتقال بدم تا استفاده کنن.

ادامه ماجرا...