Wednesday, September 10, 2008
چرا چیزی نمی‌فهمی

وقتی کسی رو می‌بینم که داره در مورد یه مسئله‌ای، به خصوص مسئله اجتماعی، اظهار نظر می‌کنه، دایم این جمله‌ها تو سرم می‌گذره که "چرا چیزی نمی‌فهمی" یا "کی مجبورت کرده نظر بدی" و در نهایت به این فکر می‌کنم چه‌طور حس فهمیدن چیزها به طور غریزی برای آدما جالبه و این انگیزه به جای این‌که باعث بشه آدما بیشتر فکر کنن، معمولا باعث می‌شه که بیشتر حرف مفت بزنن.

ادامه ماجرا...