Monday, June 09, 2008
هست؟

کشوری هست که توش قواعدی برای مشخص کردن حداقل IQ قابل قبول برای عهده دار شدن پست ریاست جمهوری وجود داشته باشه؟ مثلا بگن آدمای با IQ کمتر از 10 نمی تونن رئیس جمهور بشن؟

ادامه ماجرا...