Wednesday, May 21, 2008
یه روزی که آدم حوصله نداره

من اصولا اهل این نیستم که بشینم و حرفای یه سیاست مدار (فعلا بهتره بگیم یه فرد سیاسی) رو گوش بدم.

با این وجود، برای یه روزی که آدم حال و حوصله هیچ کاری رو نداره، چی بهتر از این که بشینه و گلچینی از گفته های رئیس جمهور کشورش رو بخونه؟ الان احساس می کنم بهتر از قبل جهان هستی رو درک می کنم.

ادامه ماجرا...