Tuesday, April 15, 2008
کتاب iPhone

امروز تو چهارمین روزی که دارم رو کتاب کار می‌کنم، بیشتر از نصب کتاب ترجمه شد. یه اتفاق بود که تو این روزا کار تمام شرکت‌ها به حد صفر رسیده بود و باعث شد که بتونم فقط به کتاب و یه کار دیگه برسم. احتمالا تا چند روز دیگه هم همین وضع ادامه پیدا می‌کنه و در نتیجه تا هفته دیگه این موقع کتاب تموم شده.

کتاب بعدی، Windows Home Server هست. یه ویندوز سرور جدید که برای کارهای کوچیک طراحی شده و تازه هم به بازار اومده... بعد از ویستا. چیز جالبی به نظر میاد، احتمالا یکی برای خودم راه میندازم.

ادامه ماجرا...