Wednesday, December 12, 2007
دکترای فلسفه علم در شریف

الان یه ایمیل از دانشگاه گرفتم که گفته بود دوره دکترای فلسفه علم، که قبلا زیاد صحبتش بود، از امسال راه میفته.

ادامه ماجرا...