Monday, November 26, 2007
زندگی راحت

بعضی وقتا می‌شه زندگی رو از اون حدی که هست یه مقدار بهتر کرد، مثلا ممکنه هزینش ماهی یکی دو هزار تومن باشه!

من از امروز VPN دارم، و از این لحظه تا پایان عمرم تعجب خواهم کرد که چرا زودتر از این VPN نگرفتم که انقدر بابت فیلترشدن‌ها اعصابم خورد نشه.

ادامه ماجرا...