Monday, October 08, 2007
تعویض پلاک

تعویض پلاک هم مثل خیلی دیگه از کارهای اینطوری، به شدت خر تو خر و بدون سازماندهی بود. به هر حال، فرصت زیادی برای فکر کردن و حتا عکس انداختن به آدم می‌ده.

می‌تونین روش کلیک کنین تا بزرگ بشه.

ادامه ماجرا...