Sunday, July 01, 2007
Klaus Schulze

موسیقی شولتز چیزی نیست که همینطوری بتونم بشینم گوش بدم... ولی وقتش که برسه، کیفی می‌ده که نمی‌شه به این راحتی توضیحش داد...

ادامه ماجرا...