Tuesday, July 03, 2007
دم کرده نعناع

دم کرده تعناع داره به یکی از ارکان زندگیم تبدیل می‌شه... در حد اعتیاد.

به خصوص اگه همراه با چای سبز بدون عطر دم بشه، واقعا چیز خوبی از آب در میاد.

البته به هر حال اسپرسو هم جای خودش رو داره.

کلا اصلا خوردنی که باشه...

ادامه ماجرا...