Saturday, May 19, 2007
فهم

اگه آدما نصف چیزهایی که می‌گن رو می‌فهمیدن، برخلاف وضع کنونی، خیلی فهمیده می‌بودن.

ادامه ماجرا...