Thursday, April 13, 2006
یه ضرب المثل قدیمی چینی میگه قبل از هر تصمیم گیری مهمی حتما یه بار خودارضایی کنین.
ادامه ماجرا...