Monday, December 05, 2005
از اینترنت یه فایل ویدیویی از مراسم سنگسار دانلود کردم و دیدم.
این قانون رو هر کسی گذاشته باشه تو زندگیش خیلی رنج کشیده و توانایی روحی زیادی نداشته. حالا میخواین اسمش رو بذارین خدا، محمد، یا هر چیز دیگه ای.
ادامه ماجرا...