Tuesday, November 22, 2005
اگه کسی از شریعتی خوشش میاد هم برای من و هم برای شریعتی باعث خوشحالیه که این فرد از من به هیچ وجه خوشش نیاد.
با تشکر.
ادامه ماجرا...