Tuesday, November 01, 2005
دوشنبه، 16 آبان، همزمان با 34 رمضان
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. اخبار امروز را با گزارش دیدن ماه آغاز می کنیم. طبق گزارش ارسالی از سوی دفتر ماه بینی، هنوز پس از گذشت یک هفته، ابرهای سنگین از بین نرفته اند و مانع رویت ماه می شوند. تمام مراجع مسلمانان را به خویشتنداری و ادامه ی روزه گرفتن دعوت کرده اند و ...
ادامه ماجرا...