Wednesday, October 05, 2005
من هستم، از نوشتن هم کناره گیری نکردم. تنها فرقش اینه که مدتیه فقط توی دفترچه ی خاطرات دیجیتال و multimediaی خودم می نویسم. راستش خودم هم برام جالبه که چطور نوشتن در جایی که قرار نیست هیچ کس بخوندش انقدر برام جالب تر از نوشتن تو وبلاگی شده که عده ی به نسبت زیادی می خوننش.
ادامه ماجرا...