Friday, October 28, 2005
کسایی که روزه میگیرن و میگن برای لاغر شدن روزه گرفتن فرقشون با سایر افراد مذهبی در اینه که بیشتر از عقاید خودشون خجالت می کشن.

به نظر من احمقانه ترین چیز اینه که آدم از عقایدش خجالت بکشه!
اگه فکر می کنین ایرادی توش هست اصلاحش کنین و اگه فکر می کنین ایرادی نداره ازش خجالت نکشین.
ادامه ماجرا...