Monday, November 22, 2004
وقتی قیافه ی کاسکو (نویسنده ی چرت ترین کتاب معروفی که در مورد منطق فازی نوشته شده و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده تا کسایی که دلشون میخواد چیزی در مورد منطق فازی بگن، در حالی که نمیدونن چیه، حرفی برای گفتن داشته باشن) رو دیدم با قاطعیت گفتم که حتا اگه نمیدونستم کیه، باز هم میگفتم احمقه.
به هر حال، کسی که لیسانسش اقتصاد و فلسفه باشه، فوقش ریاضیات کاربردی و دکتراش الکترونیک!! از این بهتر در نمیاد.
ادامه ماجرا...