Tuesday, October 19, 2004
همزمانی روز جهانی اسب آبی و شترمرغ را به تمام خربزه های جهان تبریک می گوییم.
ادامه ماجرا...