Thursday, September 16, 2004
تمام علوم دنیا در وبلاگ من خلاصه شده، میتونین تمام کتاب ها رو بسوزونین...
ها ها ها... من برم بخوابم.
ادامه ماجرا...