Monday, March 10, 2003
اکثر افراد در مورد بیشتر موضوع ها حرفی برای گفتن ندارن، به خصوص اگه اون موضوع به اندازه ی کافی احمقانه نباشه. البته در مورد "حرف زدن" مسئله فرق میکنه.
ادامه ماجرا...